ม้านั่งออกกำลังกาย (สำหรับฟิตเนส - DR Series)

ม้านั่งออกกำลังกาย (สำหรับฟิตเนส - DR Series) / Commercial Benches DR Series There are 13 products.

 • 360 Ongsa Fitness STRETCH MACHINE
  17,900฿

  360 Ongsa Fitness STRETCH MACHINE เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ใช้ในการยืดกล้ามเนื้อส่วนหลัง หัวไหล่และแขน

 • 360 Ongsa Fitness Seated Calf Raise
  16,900฿

  360 Ongsa Fitness Seated Calf Raise ใช้ในการบริหารกล้ามน่อง • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อน่องให้กระชับแข็งแรง และมีกล้ามเนื้อ • ใช้ในการบริหารด้วยท่านั่งแล้วเขย่งปลายเท้าขึ้นลงด้วยขา

 • 360 Ongsa Fitness MULTI-ADJUSTABLE BENCH
  14,900฿

  360 Ongsa Fitness MULTI-ADJUSTABLE BENCH ใช้ในการบริหารอกส่วนบนเป็นหลัก ในท่า Incline bench press โดยนอนเฉียงขึ้น 30-45 องศา ไปกับเบาะ จะเล่นกับบาร์เบล

 • 360 Ongsa Fitness Flat Olympic Bench
  17,900฿

  360 Ongsa Fitness Flat Olympic Bench ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลางเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลาง และต้นแขนให้กระชับแข็งแรง และมีกล้ามเนื้อ • ใช้ในการบริหารร่างกายคู่กับบาร์เบล

 • 360 Ongsa Fitness Incline Olympic Bench
  17,900฿

  360 Ongsa Fitness Incline Olympic Bench ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนบนเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนบน และต้นแขนให้กระชับแข็งแรง และมีกล้ามเนื้อ • ใช้ในการบริหารร่างกายคู่กับบาร์เบลใ..

 • 360 Ongsa Fitness Decline Olympic Bench
  17,900฿

  360 Ongsa Fitness Decline Olympic Bench ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนล่างเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนล่างและต้นแขนให้กระชับแข็งแรง และมีกล้ามเนื้อ • ใช้ในการบริหารร่างกายคู่กับบาร์เ..

 • 360 Ongsa Fitness Vertical Knee Raise/Dip
  16,900฿

  360 Ongsa Fitness Vertical Knee Raise/Dip ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนหลัง และกล้ามเนื้อหน้าท้อง • บริหารกล้ามเนื้อส่วนหลังและปีกด้วยท่า pull up • บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ด้วยท่า knee up

 • 360 Ongsa Fitness Back Extension
  12,900฿

  360 Ongsa Fitness Back Extension ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่าง, กล้ามเนื้อก้น และกล้ามเนื้อต้นขาบริเวณด้านหลัง • ใช้ในการบริหารให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่าง, กล้ามเนื้อก้น และกล้ามเ..

 • 360 Ongsa Fitness AB CRUNCH
  24,900฿

  360 Ongsa Fitness AB CRUNCH ใช้บริหารส่วนกล้ามเนื้อหน้าท้อง โดยนอนหงายแล้วจับที่จับสองข้าง เกร็งหน้าท้องแล้วพักสะโพกขึ้นลง

 • 360 Ongsa Fitness PREACHER CURL
  12,900฿

  360 Ongsa Fitness PREACHER CURL ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า • ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า ด้วยท่า Preacher Curl • โดยวางต้นแขนให้ทาบไปกับเบาะ จากนั้นยกบาร์เบลขึ้นลงไปมา

 • 360 Ongsa Fitness UTILITY BENCH
  8,900฿

  360 Ongsa Fitness UTILITY BENCH บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่มัดรวมเป็นหลัก

 • 360 Ongsa Fitness DECLINE ADJUSTABLE BENCH
  16,900฿

  360 Ongsa Fitness DECLINE ADJUSTABLE BENCH เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องบน กลาง ล่าง • -ท่า sit up บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนกับกลาง โดยการล็อกขาบนหัวเครื่องแล้วพับลำตัวขึ้น • -ท่า legs ra..

 • 360 Ongsa Fitness FLAT BENCH
  8,900฿

  360 Ongsa Fitness FLAT BENCH เป็นเครื่องอเนกประสงศ์ที่สามารถเล่นท่าได้หลายส่วน • -บริหารกล้ามเนื้อปีก ด้วยท่า one arm row • -บริหารกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยท่า bench press • -บริหารต้นแขนด้านหลังด้ว..