เครื่องบริหารร่างกาย WEIGHT FREE (PLATE LOADED PRO SERIES)

เครื่องบริหารร่างกาย WEIGHT FREE (PLATE LOADED PRO SERIES) / WEIGHT FREE PLATE LOADED PRO SERIES There are 11 products.

 • 360 Ongsa Fitness Chest Press
  59,000฿

  360 Ongsa Fitness Chest Press ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลางเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลางและแขนบริเวณด้านหลังให้แข็งแรงและกระชับ • บริหารกล้ามเนื้อด้วยการนั่งพิงเบาะ ใช้มือจับ..

 • 360 Ongsa Fitness Incline Chest Press
  59,000฿

  360 Ongsa Fitness Incline Chest Press ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลางเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลางและแขนบริเวณด้านหลังให้แข็งแรงและกระชับ • บริหารกล้ามเนื้อด้วยการนอนเฉียงขึ้น ..

 • 360 Ongsa Fitness Shoulder Press
  59,000฿

  360 Ongsa Fitness Shoulder Press ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่มัดรวมเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่มัดรวมและหลังแขนให้แข็งแรงและกระชับ • บริหารกล้ามเนื้อโดยการนั่งหลังติดเบาะ แล้วยกค..

 • 360 Ongsa Fitness Wide Chest Press
  59,000฿

  360 Ongsa Fitness Wide Chest Press ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลางเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลางและหลังแขนให้แข็งแรงและกระชับ • บริหารกล้ามเนื้อโดยการใช้มือจับที่จับ ดันแขนออกให..

 • 360 Ongsa Fitness Row
  59,000฿

  360 Ongsa Fitness Row ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางและปีกเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนกลาง, ปีก และกล้ามเนื้ออกให้แข็งแรงและกระชับ • บริหารกล้ามเนื้อโดยการนั่งอกติดเบาะแล้วดึ..

 • 360 Ongsa Fitness Pull Down
  59,000฿

  360 Ongsa Fitness Pull Down ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหลังเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนบน-กลาง และกล้ามเนื้อปีกให้แข็งแรงและกระชับ • บริหารกล้ามเนื้อโดยการนั่งบนเบาะ แล้วใ..

 • 360 Ongsa Fitness Biceps
  59,000฿

  360 Ongsa Fitness Biceps ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อแขนเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อแขนบริเวณด้านหน้าให้แข็งแรงและกระชับ • บริหารกล้ามเนื้อโดยการนั่งบนเบาะแล้ว ใช้มือจับที่จับแล้วยกขึ้นลง

 • 360 Ongsa Fitness Triceps
  59,000฿

  360 Ongsa Fitness Triceps ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังและก้นเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังและก้นให้แข็งแรงและกระชับ • บริหารกล้ามเนื้อโดยการนอนคว่ำแล้วถีบแผ่นเหล็กไปด..

 • 360 Ongsa Fitness Leg Extension
  59,000฿

  360 Ongsa Fitness Leg Extension ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาบริเวณด้านหน้า-ด้านหลัง และกล้ามเนื้อน่องให้แข็งแรงและกระชับ • บริหารกล้ามเนื้อโดยการน..

 • 360 Ongsa Fitness Leg Curl
  59,000฿

  360 Ongsa Fitness Leg Curl ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาบริเวณด้านหลัง และกล้ามเนื้อน่องให้แข็งแรงและกระชับ • บริหารกล้ามเนื้อโดยการยืนเล่นที่ละข้า..

 • 360 Ongsa Multi Function Machine
  190,000฿

  360 Ongsa Fitness Multi Function Machine ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อร่างกายได้ทุกส่วน เป็นเครื่องเล่นขนาดใหญ่ประกอบไปด้วย • TRX Hanging Rope • TRX RIP Multi Function Training Bar • Power Training R..